Bemiddeling

Soms gaat er iets niet naar wens rond een koop of reparatie. Komt u daar als consument niet uit met uw leverancier, dan biedt ICTWaarborg de mogelijkheid om in zo'n geval te bemiddelen met als doel alsnog tot een oplossing te komen. Op deze manier zijn al vele geschillen, zoals garantiekwesties, opgelost.

Hoe werkt bemiddeling voor consumenten?

Via onderstaand formulier kunt u bemiddeling aanvragen bij ICTWaarborg. Onderdeel van de procedure is dat onze Garantiewijzer wordt doorlopen, die gewoonlijk een goed beeld geeft hoe uw situatie is. Voor de goede orde melden wij u dat een exemplaar van dit formulier ook naar het betreffende deelnemer van ICTWaarborg wordt toegezonden, zodat men daar op de hoogte is wanneer wij contact opnemen met het bedrijf.

Na registratie van uw geschil bekijkt ICTWaarborg of uw geschil in aanmerking komt voor bemiddeling.
Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden:

  • het probleem is besproken met de betrokken ICTWaarborg-deelnemer en de klachtenprocedure van het bedrijf is doorlopen;
  • het moet gaan om een ICT-product of -dienst die valt onder de kenmerkende ICT-activiteiten van de ICTWaarborg-vakgroep(en) waarvoor de deelnemer was aangesloten op het moment dat het probleem ontstond;
  • het bedrijf is gecertificeerd deelnemer op het moment dat u uw bemiddelingsaanvraag indient;
  • er is geen andere partij is ingeschakeld om tot een oplossing te komen;
  • bemiddeling is alleen mogelijk voor consumenten. Voor zakelijke partijen bestaat er een mediation-mogelijkheid, zie hiervoor de informatie op deze pagina;
  • niet meer dan een fatsoenlijke spelregel: voorafgaand en gedurende het bemiddelingsproces onthouden partijen zich van commentaar via fora e.d. over het betreffende onderwerp.

Is de deelnemer (nog) niet gecertificeerd of is zijn deelnemerschap om administratieve redenen tijdelijk op hold gezet, dan is de bemiddelingsservice beperkt. Dit houdt in dat uw bemiddelingsverzoek bij ons wordt geregistreerd en het door u ingevulde formulier automatisch wordt doorgestuurd naar de deelnemer zodat deze op de hoogte is van uw klacht. Het initiatief om de klacht te verhelpen ligt vervolgens bij het bedrijf.

Hoe werkt mediation voor bedrijven?

Conflictsituaties, niemand zit er op te wachten en zeker niet als ze zich voordoen met een partij waarmee je zaken doet. Maar het is soms niet te vermijden en wat doe je dan? Mediation kan in zo'n situatie nog wel eens een goede oplossing zijn. 

Consumenten hebben bij problemen vaak de mogelijkheid aan te kloppen bij een geschillencommissie, maar zakelijke partijen kennen die mogelijkheid gewoonlijk niet. Voor hen rest alleen  de gang naar de rechter en dat brengt niet alleen heel wat rompslomp en aanzienlijke kosten met zich mee, je kunt er ook van uitgaan dat na zo'n procedure je relatie met de andere partij naar de knoppen is.

Als brancheorganisatie proberen we voor onze deelnemers oplossingen aan te dragen die conflicten zoveel mogelijk voorkomen of beperken. Een van de hulpmiddelen die in zo'n situatie goed kunnen werken is mediation.

Opgeleide bemiddelaar

Bestaat er verschil van mening over een punt, dan bespreek je dat probleem natuurlijk altijd eerst met de andere partij, maar kom je er niet uit terwijl dat toch de intentie is, dan kan het goed zijn om de hulp in te roepen van een mediator. Die is opgeleid als bemiddelaar en het is het zijn specialiteit partijen tot elkaar te brengen. Bovendien kan het juridisch inzicht van de mediator verhelderend werken in hakketaksituaties waarbij beide partijen menen het bij het rechte eind te hebben.

Omdat een van eerste de beginselen van mediation is dat allebei de partijen het probleem bespreken met de bedoeling er met elkaar uit te komen, kan de neutrale blik van een derde partij zeker een hulp zijn. Goed voor de verstandhouding en goed voor de toekomstige relatie.

Unieke geschilregeling

Voor ons als ICTWaarborg is dat de reden geweest om in onze algemene voorwaarden B2B een mediationregeling op te nemen, gemaakt in samenwerking met de gespecialiseerde juristen van ICTRecht. Bij een conflict kunnen de partijen tegen een aantrekkelijk tarief terecht bij een neutrale mediator die hen begeleidt naar een oplossing.

En het is ook een unieke regeling. Normale mediation geeft geen zekerheid dat het altijd tot een oplossing komt. Bij ons is dat wel het geval. Als de twee partijen het aan de tafel van de mediator ondanks alles toch niet eens kunnen worden, doet de mediator een bindende uitspraak. Net als de rechter, maar voor beduidend minder kosten. De mediation kost € 750,00 en omdat beide partijen ieder de helft betalen kun je zeggen dat er voor € 375,00 een oplossing is uit de bus komt. Laagdrempeliger kan niet, want voor dat geld kom je met een zakelijk geschil nog niet eens binnen bij een rechtbank.

Uw geschil aanmelden

Via dit formulier kunt u uw probleem aanmelden bij ICTWaarborg.

Type klant
--Aankoopdatum of startdatum

Is het een ICT-gerelateerd product?
ICT-gerelateerd
Een ICT-gerelateerd product is bijvoorbeeld een computer of laptop
Een niet ICT-gerelateerd product is bijv. een TV of een wasmachine


Minimale waarde van het product
Waarde product
Producten onder de € 250,- komen helaas niet in aanmerking voor bemiddeling

Privacyverklaring

Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met uw gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het versturen van het formulier gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door onze organisatie en worden opgenomen in onze database.